Hotline: 0272 3 779 777

Lon cafe

Lon cafe

Lon giấy dùng để đựng cafe….
Đường kính trong 83 mm. Chiều cao tùy ý