Hotline: 0272 3 779 777

Lon giấy đựng hạt điều

Lon dùng đựng các loại hạt điều với nhiều quy cách khác nhau.

Lon giấy đựng hạt điều

Lon dùng đựng các loại hạt điều với nhiều quy cách khác nhau.