Hotline: 028.3875 5271

Lon Giấy Ve

Lon Giấy Ve

Lon giấy ve tròn, Ovan nhiều đường kính dùng đựng trà, cafe ,….