Hotline: 0272 3 779 777

Lon thực phẩm chức năng

Dùng đựng các sản phẩm thực phẩm chức năng như: Nhàu, nấm Linh Chi,...

Lon thực phẩm chức năng