Hotline: 0272 3 779 777

Ống giấy

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại ống giấy với nhiều quy cách, phục vụ cho nhiều ngành khác nhau

Ống giấy

Ống chuyên dùng cho ngành sợi, dệt, màng, băng keo, ống giấy fax và rất nhiều ngành công nghiệp khác