Hotline: 0272 3 779 777

Lon cà phê

  • Lon Giấy Ve

    Lon giấy ve tròn, Ovan nhiều đường kính dùng đựng trà, cafe ,….
  • Lon cafe

    Lon giấy dùng để đựng cafe…. Đường kính trong 83 mm. Chiều cao tùy ý