;
Địa chỉ

Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ (C3), Ấp Bình Tiền, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điện thoại

(0272) 3779 777 (24/7)
0906864818 (24/7)

Email

info@asiapacking.vn